Thứ ba 16/08/2022 17:17
Dòng sự kiện
Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi):

Cần quy định chặt chẽ việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

15/09/2020 15:17
Vừa qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách góp ý Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
can quy dinh chat che viec phan loai chat thai ran sinh hoat tai nguon
Các đại biểu đề nghị cần quy định chặt chẽ việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Tại hội nghị, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); đồng thời đánh giá cao những nội dung quy định mới, tiến bộ của Dự thảo Luật. Bên cạnh đó, có các ý kiến cho rằng một số nội dung trong dự thảo luật cần được xem xét, nghiên cứu thêm. Cụ thể:

Về giấy phép môi trường, đa số đại biểu đồng tình với phương án chỉ dùng một loại giấy phép môi trường, trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, thay 7 loại giấy tờ thủ tục hành chính cấp phép về môi trường.

Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong Dự thảo Luật, các đại biểu đề nghị cần quy định chặt chẽ việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; rà soát các quy định về kinh phí chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và quy định cụ thể lộ trình bắt buộc thực hiện tính chi phí phải trả dựa trên khối lượng, chủng loại phát sinh để bảo đảm tính khả thi.

Các đại biểu thống nhất đưa các chính sách về bảo vệ môi trường về một điều trong dự thảo luật; làm rõ vai trò quản lý của chính quyền địa phương từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh trong bảo vệ môi trường nước, đất, không khí; quy định rõ hơn trách nhiệm bảo vệ môi trường các lưu vực sông, hồ liên tỉnh; quy định về tổ chức, bộ máy hoạt động và trách nhiệm của Ban Quản lý Khu Kinh tế...

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm có 16 chương, 179 điều quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Thúy Hà
Xem phiên bản di động