Đề nghị các Cơ sở gửi báo cáo kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương

16/08/2023 12:30 Chính sách - Pháp luật
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) vừa gửi thông báo tới các cơ sở đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện báo cáo số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022 và gửi hồ sơ trước ngày 21 tháng 8 năm 2023.
Đề nghị các Cơ sở gửi báo cáo kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Bộ Công Thương có Công văn số 1239/BCT-TKNL gửi các Cơ sở thuộc Danh mục phụ lục II Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg (Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính) về việc báo cáo số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022.

Tuy nhiên, đến nay, một số Cơ sở chưa thực hiện báo cáo. Đề nghị các Cơ sở thực hiện rà soát, hoàn thiện số liêụ theo biểu mẫu yêu cầu tại Công văn số 1239/BCT-TKNL và gửi hồ sơ báo cáo dạng điện tử về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương (Vụ TKNL) trước ngày 21 tháng 8 năm 2023.

Chi tiết, xem tại đây.

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động