Thứ ba 15/06/2021 10:39

Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám

07/11/2019 14:47
Nhằm đưa công nghệ viễn thám trở thành một công cụ hiệu quả, thường xuyên trong quản lý, giám sát tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, Cục Viễn thám quốc gia chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám”.  
Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Đây là một trong 9 chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ thực hiện “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi tháng 2/2019.

Ông Lê Quốc Hưng - Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám” sẽ được thực hiện trong 5 năm (từ 2020 - 2024), với các mục tiêu cụ thể sau: Giám sát tài nguyên, môi trường trên lãnh thổ Việt Nam bằng công nghệ viễn thám cho các lĩnh vực: khí tượng thuỷ văn, biển và hải đảo, môi trường, địa chất và khoáng sản, đất đai, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước; đồng thời cung cấp thông tin cập nhật về hiện trạng, diễn biến khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; xây dựng được cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám dùng chung chi tiết, chính xác và cập nhật phục vụ cho công tác giám sát tài nguyên và môi trường.

giam sat tai nguyen va moi truong bang cong nghe vien tham
Công nghệ viễn thám có ưu điểm vượt trội so với các phương pháp truyền thống khác.

Bên cạnh hoạt động thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên và môi trường, Đề án sẽ tập trung vào triển khai các hoạt động giám sát bằng công nghệ viễn thám cho các lĩnh vực; quan trắc, theo dõi thường xuyên một số yếu tố tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin không gian phục vụ giám sát tài nguyên và môi trường.

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, Đề án sẽ góp phần quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, nâng cao khả năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước. Hiện Cục Viễn thám quốc gia đang hoàn thiện Tờ trình, các văn bản liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trên trong tháng 12/2019.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile