Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Triển khai đồng bộ các giải pháp về bảo vệ môi trường

31/05/2023 11:15 Tăng trưởng xanh
Nhận thức được những rào cản trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, BVMT trên địa bàn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động thu hút đầu tư..., huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các cấp chính quyền trong huyện triển khai đồng bộ các giải pháp về BVMT.

Lập Thạch là một trong những huyện trọng điểm trong quy hoạch xây dựng vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, cơ cấu kinh tế của huyện đang có xu hướng phát triển từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Nhận thức được những rào cản trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, BVMT trên địa bàn như việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường còn thô sơ; chưa huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội cho công tác BVMT… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn..., cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các cấp chính quyền trong huyện triển khai đồng bộ các giải pháp về BVMT.

Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Triển khai đồng bộ các giải pháp về bảo vệ môi trường
Người dân Lập Thạch chú trọng công tác BVMT là công việc thường xuyên nhằm giữ cảnh quan địa phương luôn xanh - sạch - đẹp.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ BVMT trên địa bàn. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về BVMT thông qua nhiều hình thức như tổ chức các lớp truyền thông môi trường cho cộng đồng dân cư; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật BVMT; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu...

Năm 2022, huyện đã tổ chức 8 hội nghị tập huấn về công tác BVMT cho 740 người là công nhân Công ty Cổ phần công nghiệp Á Mỹ, Công ty Giày Lập Thạch và nhân dân một số địa phương trong huyện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tích cực phát động và duy trì các phong trào BVMT tại cơ sở, như Ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh…

Đặc biệt, tập trung vào các hoạt động ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, nơi họp chợ; khơi thông cống rãnh, dòng chảy... nhằm duy trì cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đến nay, toàn huyện có 36 bãi tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt tại 20 xã, thị trấn được quy hoạch với tổng diện tích 26.750 m2.

Các địa phương như Văn Quán, Sơn Đông, Xuân Hòa, Thái Hòa được UBND tỉnh đầu tư lò đốt bằng khí tự nhiên để xử lý rác thải sinh hoạt. 100% xã, thị trấn thành lập HTX Dịch vụ môi trường hoặc Tổ thu gom rác thải; riêng thị trấn Lập Thạch đã ký kết hợp đồng vận chuyển và thu gom xử lý rác thải với Công ty Cổ phần ITC Hà Nội.

Nhờ đó, tỷ lệ thu gom rác thải khu vực đô thị đạt 90%, tỷ lệ thu gom rác thải khu vực nông thôn đạt 88,72%; một số xã, thị trấn có tỷ lệ thu gom trên 95% như Lập Thạch, Bắc Bình, Đình Chu, Triệu Đề, Văn Quán, Liễn Sơn.

Toàn huyện đã cứng hóa được 326,5/409,2 km rãnh thoát nước thải, đạt tỷ lệ 79,8%, góp phần quan trọng trong việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, BVMT khu dân cư trên địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được, chính quyền huyện Lập Thạch tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác BVMT, đặc biệt là đồng thuận với việc xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Xuân Hòa.

Giao cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai rà soát, cập nhật vị trí, địa điểm dự kiến các điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt đưa vào quy hoạch chung của địa phương và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn cải tạo các bãi rác hiện có nhằm duy trì khả năng tiếp nhận và xử lý rác thải tại địa phương trong thời gian xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Xuân Hòa.

Đồng thời, lập dự toán cải tạo phục hồi môi trường các bãi rác đã đầy, quá tải, trước tiên là đối với bãi rác thải tại thị trấn Lập Thạch và bãi rác thải thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích.

Kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành hỗ trợ UBND huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Xuân Hòa; quan tâm đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trong đó có hệ thống thu gom, xử lý chất thải để đảm bảo công tác BVMT trước khi các dự án đi vào hoạt động....

Tăng cường tổ chức thanh, kiểm tra, giám sát công tác BVMT của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn để kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý các vấn đề về môi trường. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và văn minh đô thị trên địa bàn.

Minh Phú
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động