Thứ bảy 16/10/2021 06:25

Phân bổ 10.000 tỉ đồng cho các dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

28/11/2019 22:20
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 về phương án phân bổ 10.000 tỉ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Tổng chi Ngân sách Trung ương hơn 1 triệu tỉ đồng cho năm 2020 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương Bộ trưởng Tài chính nói về việc thu ngân sách chưa bền vững?
phan bo 10000 ty dong cho cac du an xu ly sat lo bo song bo bien
Ảnh minh họa

Theo đó, phân bổ 5.931 tỉ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án: Xử lý sạt lở cấp bách đồng bằng sông Cửu Long (1.000 tỉ đồng); hỗ trợ khẩn cấp sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm khu vực miền Trung (1.000 tỉ đồng); khắc phục đê xung yếu, sạt lở bờ sông, bờ biển (1.000 tỉ đồng); các dự án phòng, chống, khắc phục thiên tai khác (1.831 tỉ đồng) và các dự án quan trọng, cấp bách khác (1.100 tỉ đồng).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các địa phương liên quan hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 8 đối với số 4.069 tỉ đồng còn lại, hòa chung để thực hiện theo Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2019. Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Theo VGP

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile