Xin chờ trong giây lát...

Ngành Công Thương với việc phát triển kinh tế tuần hoàn

Ngành Công Thương với đặc thù sản xuất công nghiệp và thương mại, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế. Những năm gần đây, ngành Công Thương đặc biệt quan tâm phát triển công nghiệp theo hướng sản xuất sạch hơn, phát triển năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế tuần hoàn...
Phiên bản di động