Tổng hợp các ý kiến góp ý chính đối với Đề án Quy hoạch điện VIII và ý kiến giải trình của đơn vị Tư vấn lập Quy hoạch

19/03/2021 10:01 Nghiên cứu, trao đổi
Vừa qua, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 828/BCT-ĐL gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và cơ quan liên quan đối với Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).
Tổng hợp các ý kiến góp ý chính đối với Đề án Quy hoạch điện VIII và ý kiến giải trình của đơn vị Tư vấn lập Quy hoạch

Sau 01 tháng đăng tải trên cổng thông tin điện tử xin ý kiến rộng rãi đối với Đề án Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương tiếp tục đăng tải Bản tổng hợp các ý kiến góp ý chính đối với Đề án Quy hoạch điện VIII và ý kiến giải trình của đơn vị Tư vấn lập Quy hoạch điện VIII theo quy định tại Luật Quy hoạch.

Chi tiết, xem tại đây.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động