Thứ sáu 05/03/2021 07:47
Thanh Hóa:

Triển khai chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

14/05/2020 13:38
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định Quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025.
Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa hướng đến mục tiêu phát triển bền vững
trien khai chinh sach ho tro xu ly chat thai ran sinh hoat
Thanh Hóa hỗ trợ 100% chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các hộ gia đình, cá nhân không có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Quy định này quy định các biện pháp thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt; phương thức hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ các công trình hạ tầng ngoài dự án khu xử lý rác thải sinh hoạt (đường giao thông, hệ thống thoát nước) từ các nguồn kinh phí sau: Ngân sách tỉnh 50% kinh phí đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố tự cân đối thêm 50% kinh phí trong nguồn kinh phí của huyện để thanh toán trực tiếp cho Nhà đầu tư. Việc sử dụng ngân sách của các huyện để thanh toán cho Nhà đầu tư phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm.

Cách thức chi trả đối với các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt có hệ thống cân trực tiếp khối lượng thực tế, giá trị thanh toán được tính theo khối lượng thực tế nhân với mức giá ghi trong hợp đồng xử lý của UBND huyện, thị xã, thành phố với đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý rác thải rắn sinh hoạt.

 

Đối với khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt không có hệ thống cân trực tiếp, giá trị thanh toán được tính theo định mức phát thải bình quân đầu người nhân với mức giá ghi trong hợp đồng xử lý của UBND huyện, thị xã, thành phố với đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, đơn vị liên quan kiểm tra đánh giá các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt trước khi đi vào hoạt động chính thức. Kiểm tra, giám sát các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thẩm định xác nhận các công trình đủ điều kiện về bảo vệ môi trường làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ chi phí xử lý.

UBND các huyện, thị xã, thành phố giám sát, kiểm tra hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt của dự án trên địa bàn mình quản lý; xác nhận khối lượng chất thải  sinh hoạt được xử lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hồ sơ đề nghị thanh toán xử lý chất thải rắn sinh hoạt của đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Các nhà đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải đầu tư công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh; Vận hành khu xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường; Lập hồ sơ khối lượng xử lý chất thải rắn đã được xử lý trình UBND huyện, thị xã, thành phố thẩm định, xác nhận.

Dương Phấn
Xem phiên bản mobile