Chủ nhật 26/01/2020 03:23

Danh sách doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước mất an toàn về tài chính

11/11/2019 09:05
Theo báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp Nhà nước năm 2018 vừa được Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, có 21 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước mất an toàn về tài chính, bao gồm 8 đơn vị do các Bộ, ngành quản lý và 13 đơn vị do các địa phương quản lý.
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm so với nhu cầu thực tế Bộ trưởng Tài chính nói về việc thu ngân sách chưa bền vững?

Cụ thể, trong số 143 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do các Bộ, ngành quản lý, có 52 doanh nghiệp được chủ sở hữu đánh giá an toàn về tài chính; 8 doanh nghiệp được đánh giá là mất an toàn về tài chính; 5 doanh nghiệp được đánh giá là có dấu hiệu mất an toàn về tài chính; các doanh nghiệp còn lại chưa được chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá.

8 doanh nghiệp được đánh giá mất an toàn về tài chính, gồm: Tổng Công ty 15; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Lao động - Xã hội; Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sách báo Việt Nam; Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể dục thể thao.

Trong số 352 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do địa phương quản lý, có 13 doanh nghiệp được đánh giá là mất an toàn về tài chính; 6 doanh nghiệp được đánh giá có dấu hiệu mất an toàn về tài chính và các doanh nghiệp còn lại chưa được chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá.     

Lê Hạnh (T/H)
Xem phiên bản mobile