Thứ năm 13/05/2021 02:39
Bộ Công Thương:

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

09/11/2020 15:57
Với hàng loạt hoạt động đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, đến nay, tất cả 295 thủ tục hành chính (TTHC) cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 2 trở lên, góp phần thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi.
6 thủ tục hành chính Bộ Công Thương chỉ tiếp nhận hồ sơ online
day manh trien khai dich vu cong truc tuyen

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công (DVC) của Bộ Công Thương đang cung cấp 206 DVCTT mức độ 3, 4, trong đó có 144 DVCTT mức độ 3, 62 DVCTT mức độ 4; gần 35.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng Cổng DVCTT của Bộ. Tổng số hồ sơ DVCTT trong 9 tháng đầu năm 2020 là 874.199 hồ sơ, tương ứng 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã hỗ trợ hàng vạn lượt doanh nghiệp trong việc sử dụng các DVCTT thông qua điện thoại, email… góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tốt hơn trong việc tiếp cận với các TTHC do Bộ quản lý.

Bộ Công Thương là Bộ đầu tiên khai trương và đưa vào sử dụng Cổng DVCTT từ năm 2016 với mô hình như Cổng DVC quốc gia hiện nay. Tháng 11/2019 (trước khi khai trương Cổng DVC quốc gia), Bộ đã tiến hành nâng cấp Cổng DVC của Bộ để tích hợp và trao đổi dữ liệu với Cổng DVC Quốc gia. Cùng với đó, Bộ đã xây dựng xong Hệ thống một cửa điện tử của Bộ Công Thương và đưa vào vận hành đúng tiến độ đã đề ra.

Với quan điểm và thực tiễn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Bộ Công Thương chủ động lựa chọn những DVC thuộc thẩm quyền của Bộ có số lượng hồ sơ lớn, có tác động trực tiếp người dân, doanh nghiệp đưa lên Cổng DVC quốc gia. Tính đến nay, Cổng DVC Bộ Công Thương đã trao đổi 581.759 bộ hồ sơ điện tử với Cổng DVCQG.

Đối với thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại, mặc dù đã được phân cấp về các địa phương, Bộ cũng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ làm đầu mối, triển khai thủ tục này trên Cổng DVCQG để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chỉ khai báo một lần duy nhất cho tất cả các tỉnh trên toàn quốc, kết nối, liên thông dữ liệu điện tử đến các Hệ thống một cửa điện tử của các tỉnh (thay vì khai báo trên từng tỉnh như trước đây). Từ 01/01/2020 đến nay, các doanh nghiệp đã khai báo điện tử hơn 5.758 bộ hồ sơ điện tử đối với thủ tục này trên Cổng DVCQG.

Với kết quả đạt được, Bộ Công Thương đã được Văn phòng Chính phủ ghi nhận là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước đối với việc kết nối Cổng DVCQG (cả về số lượng DVCTT và số lượng hồ sơ điện tử).

Song song với việc triển khai DVCTT, Bộ Công Thương còn kết nối 11 nhóm DVCTT với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW). Tổng số hồ sơ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia trong 9 tháng đầu năm 2020 là 186.669 hồ sơ. Riêng đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), kết nối thành công với đã trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước bao gồm: Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Bruinei, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippine. Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng số hồ sơ điện tử đã trao đổi với các nước là 103.712 hồ sơ. Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hiện Bộ đang tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile