Thứ hai 18/01/2021 13:25

Giảm phí cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

14/05/2020 13:39
Thông tư số 36/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện từ ngày 05/5/2020.
Văn bản hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải
giam phi cap phep xa nuoc thai vao nguon nuoc
Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước xả từ 3.000m3-dưới 10.000m3/ngày đêm là 13,6 triệu đồng.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm cả hộ gia đình) khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định cấp phép thăm dò nước dưới đất; cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt; cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất; cấp phép khai thác sử dụng nước biển; cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nộp phí như sau:

Kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.

Cụ thể, mức phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước xả từ 3.000m3-dưới 10.000m3/ngày đêm là 13,6 triệu đồng; lưu lượng nước xả từ 10.000m3- dưới 20.000m3/ngày đêm là 18,56 triệu đồng; lưu lượng nước xả từ 20.000m3- dưới 30.000m3/ngày đêm là 23,36 triệu đồng và lưu lượng nước xả trên 30.000m3/ngày đêm là 28,32 triệu đồng;

Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất theo mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất theo mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile