Thứ sáu 14/08/2020 00:38

Phòng chống dịch Covid-19, Quảng Nam hướng dẫn quản lý chất thải

14/04/2020 09:26
Để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo, dịch chồng dịch, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng
phong chong dich covid 19 quang nam huong dan quan ly chat thai
Quảng Nam yêu cầu rác thải trong khu vực cách ly phải xử lý theo đúng quy định

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở y tế: Triển khai công tác quản lý chất thải y tế, khử trùng và vệ sinh môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 495/BYT-MT ngày 06/02/2020, Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020, Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020; Thực hiện đúng quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo tuyệt đối khâu khử trùng trước khi xả ra môi trường, tuân thủ các cam kết về bảo vệ môi trường đã phê duyệt tại hồ sơ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Đối với cơ sở, khu vực cách ly tập trung, Sở Y tế phải chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bố trí bộ phận y tế hướng dẫn công tác thu gom, tập kết rác thải bên trong cơ sở, khu vực cách ly theo đúng quy định và hợp đồng với đơn vị chức năng (Có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại) để vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, lực lượng Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải tại các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm tại các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh, trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính tham mưu xử lý nguồn kinh phí để thực hiện việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh, tham mưu UBND tỉnh quyết định; Hướng dẫn các đơn vị, địa phương quy trình, cách thức xác nhận khối lượng cũng như các hồ sơ kèm theo để phục vụ cho việc thanh quyết toán kinh phí.         

Các Cơ sở Y tế, Khu vực cách ly tập trung bố trí điểm thu gom, lưu giữ chất thải y tế theo đúng các quy định, ưu tiên thực hiện việc xử lý chất thải y tế tại chỗ ngay trong ngày (đối với các cơ sở có thiết bị xử lý chất thải y tế và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tự xử lý chất thải y tế tại chỗ) hoặc hợp đồng với đơn vị chức năng (có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại) để vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế; Phối hợp với Sở Y tế thực hiện đúng hướng dẫn tạm thời về khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng theo Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động theo dõi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành trong việc kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn quản lý; Xem xét, bố trí kinh phí để đặt thùng rác, kinh phí phục vụ vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam, các đơn vị chức năng có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện việc vận chuyển, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile