TP. Hồ Chí Minh: Tách chủ nguồn thải là doanh nghiệp để áp giá dịch vụ môi trường riêng

17/11/2023 12:35 Quản lý nguồn thải
TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt riêng đối với các chủ nguồn thải là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Đây là các đối tượng không thuộc nhiệm vụ chi từ ngân sách.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh: Tách chủ nguồn thải là doanh nghiệp để áp giá dịch vụ môi trường riêng
Hạn chốt 30/11, trình UBND TP. Hồ Chí Minh phương án phương án triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Trong đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về các khó khăn, vướng mắc khi triển khai hướng dẫn tách khối lượng vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các chủ nguồn thải không thuộc nhiệm vụ chi từ ngân sách.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát các tồn đọng đối với các đơn vị chậm thu và chưa được cấp bù kinh phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện năm 2021, 2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình triển khai và các vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND TP. Hồ Chí Minh về quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND TP. Hồ Chí Minh tại các địa phương.

Cùng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng được giao nghiên cứu, hoàn thiện lại các phương án triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sau khi ghi nhận ý kiến đóng góp từ các đơn vị liên quan.

Theo định hướng của UBND TP. Hồ Chí Minh đưa ra, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ được triển khai theo 3 phương án.

Một là UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ ban hành mức giá cụ thể dịch vụ theo phương thức mức giá bình quân chung trên toàn địa bàn. Trên cơ sở mức giá cụ thể do UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện áp dụng hoặc cũng có thể xây dựng lại cho phù hợp với địa phương, rồi trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, ban hành giá cụ thể để triển khai tại địa phương.

Hai là UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tự xây dựng mức giá và trình UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành mức giá cụ thể dịch vụ áp dụng ở từng địa phương.

Và Ba là UBND TP ban hành mức giá cụ thể dịch vụ theo phương thức mức giá bình quân theo hướng phân vùng để áp dụng cho từng khu vực có tính chất tương đồng.

UBND TP. Hồ Chí Minh lưu ý, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thực hiện lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức có liên quan để chọn phương án tối ưu trước khi tham mưu đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh.

Thanh Hải

Xin chờ trong giây lát...

Huyện Ia Pa (Gia Lai), nhiều khó khăn, bất cập trong xử lý ô nhiễm tại các trại chăn nuôi heo công nghệ cao

Phiên bản di động