Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nhằm xây dựng hệ thống quan trắc môi trường quốc gia đồng bộ, tiên tiến hiện đại, giám sát được các khu vực trọng yếu có tính chất liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới, ngày 07/3/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 224/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngành Tài nguyên và Môi trường cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Ngành Tài nguyên và Môi trường cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương tăng cường chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp tuyên truyền, truyền thông về các hoạt động, nhiệm vụ, kết quả nổi bật thuộc phạm vi quản lý đảm bảo hiệu quả.
Hải Dương: Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng quan trắc môi trường tự động

Hải Dương: Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng quan trắc môi trường tự động

Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đã phát huy hiệu quả cao trong kiểm soát chất lượng nguồn thải, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Hà Nội: Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp

Hà Nội: Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp

Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp sẽ mang lại hiệu quả lớn cho doanh nghiệp và giảm sức ép cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
Hà Nội: Tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; năng lượng tái tạo, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

Hà Nội: Tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; năng lượng tái tạo, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2023 về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2024, trong đó tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần thực hiện trong năm 2024 và phân công rõ trách nhiệm các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện.
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tự sản xuất, tự tiêu thụ nguồn điện năng lượng mặt trời mái nhà

TP. Hồ Chí Minh đề xuất tự sản xuất, tự tiêu thụ nguồn điện năng lượng mặt trời mái nhà

Trong tổng số hơn 14.000 hệ thống sản xuất điện năng lượng mặt trời mái nhà ở TP. Hồ Chí Minh hiện nay, gần 90% là nhằm mục đích tự sản xuất, tự tiêu thụ.
TP. Hồ Chí Minh dự kiến lắp điện mặt trời mái nhà 2.619 công sở

TP. Hồ Chí Minh dự kiến lắp điện mặt trời mái nhà 2.619 công sở

TP. Hồ Chí Minh ước tính sẽ giảm phát thải CO2 được khoảng 500 tấn/năm sau khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại 2.619 tòa nhà các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
    Trước         Sau    
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động