Quảng Trị: Nâng cao năng lực xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh

Quảng Trị: Nâng cao năng lực xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh

Nhằm giải quyết các tồn đọng trong xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương về chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Quảng Trị, do liên danh Công ty Cổ phần LICOGI 10 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vạn Phúc Việt làm chủ đầu tư.
TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại

TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại

Nhằm nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn nói chung, cũng như chất thải rắn nguy hại nói riêng, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2024 và thay thế Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tuyến và thời gian vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Quảng Ngãi thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường

Quảng Ngãi thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường

Nhằm giải quyết dứt điểm các hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng thực hiện đúng quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo lộ trình trước ngày 31/12/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 2568/UBND-KTN chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2024)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2024)

Ngày 27/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3328/BTNMT-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2024.
Quảng Ninh chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế

Quảng Ninh chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế

Tỉnh Quảng Ninh đã có những định hướng đúng đắn cùng nhiều giải pháp đồng bộ đối với công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Thông báo số 135/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo nước thải, chất thải tại các Cụm công nghiệp phải được xử lý theo quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường

Đảm bảo nước thải, chất thải tại các Cụm công nghiệp phải được xử lý theo quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mới đây đã ban hành Công văn số 2029/UBND-KTTH ngày 22/4/2024 về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đó đặc biệt yêu cầu đảm bảo nước thải, chất thải tại các Cụm công nghiệp phải được xử lý theo quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.
Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024, hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024, hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học

Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 được Liên Hợp quốc phát động với chủ đề “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”, Quảng Nam cam kết “là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”.
    Trước         Sau    
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động