Thứ năm 06/08/2020 13:54
Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải để sản xuất bê tông tại khu vực phía Nam là đề tài khoa học do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện ...
cong-ty-co-phan-nhiet-dien-hai-phong
cong-ty-thuy-san
pv-pipe
golden-city
bv-phu-san-thanh-hoa
xa-minh-loc
Xem phiên bản mobile